Oriental Motor


มอเตอร์ควบคุมความเร็ว US ซีรี่ส์

รายการโมเดล มอเตอร์ควบคุมความเร็ว US ซีรี่ส์

US ซีรี่ส์ เป็นชุดควบคุมที่ติดตั้งแผงควบคุม และ ชุดมอเตอร์ควบคุมความเร็ว ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS การเดนสายทำได้โดยเชื่อมต่อกับขั้วต่อแบบกดครั้งเดียวที่ใช้งานง่าย ซีรี่ส์นี้เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันควบคุมความเร็วที่ง่ายดาย ประสิทธิภาพและความเชื่อถือขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีของโอเรียนทัล มอเตอร์ US ซีรี่ส์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำสำหรับลูกค้าที่ใช้งานครั้งแรกและลูกค้าทุกคนที่ต้องการใช้มอเตอร์ควบคุมความเร็ว

การทำงานทำได้โดยชุดควบคุมความเร็วเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลังจากเชื่อมต่อกับมอเตอร์และชุดควบคุมแบบแยกขั้วต่อ สามารถตั้งค่าความเร็วได้อย่างง่ายดายโดยโพเทนชิออมิเตอร์ที่แผงด้านหน้าของชุดควบคุมความเร็ว

ซีรี่ส์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน UL/CSA และรรบบการรับรองภาคบังคับของจีน (ระบบ CCC) และยังมีเครื่องมีเครื่องหมาย CE (Low voltage Directive และ EMC Directive) ติดอยู่ด้วย

สามารถเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการควบคุมแบบต่างๆของมอเตอร์ควบคุมความเร็วได้ที่นี่

มอเตอร์ควบคุมความเร็ว US ซีรี่ส์

จัดส่งด่วนพิเศษ จัดส่งด่วน

จัดส่งด่วนพิเศษ

จัดส่งด่วน

มอเตอร์ควบคุมความเร็ว

Stock ชื่อโมเดล
[มอเตอร์ควบคุมความเร็ว]
เอาท์พุท
[วัตต์]
แหล่งจ่ายไฟ
[1 เฟส]

จัดส่งด่วนพิเศษ

US206-402E2 6W 220/230 VAC 50/60 Hz

จัดส่งด่วนพิเศษ

US315-402E2 15W

จัดส่งด่วนพิเศษ

US425-402E2 25W

จัดส่งด่วนพิเศษ

US540-402E2 40W

จัดส่งด่วนพิเศษ

US560-502E2 60W

จัดส่งด่วนพิเศษ

US590-502E2 90W

หัวเกียร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

STOCK ชื่อโมเดล
[2GN_KF]
60 มม.
STOCK ชื่อโมเดล
[3GN_KF]
70 มม.
STOCK ชื่อโมเดล
[4GN_KF]
80 มม.
STOCK ชื่อโมเดล
[5GN_KF]
90 มม.
STOCK ชื่อโมเดล
[5GU_KB]
90 มม.

จัดส่งด่วนพิเศษ

2GN5KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

3GN5KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

4GN5KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

5GN5KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

5GU5KB

จัดส่งด่วน

2GN7.5KF

จัดส่งด่วน

3GN7.5KF

จัดส่งด่วน

4GN7.5KF

จัดส่งด่วน

5GN7.5KF

จัดส่งด่วน

5GU7.5KB

จัดส่งด่วน

2GN12.5KF

จัดส่งด่วน

3GN12.5KF

จัดส่งด่วน

4GN12.5KF

จัดส่งด่วน

5GN12.5KF

จัดส่งด่วน

5GU12.5KB

จัดส่งด่วนพิเศษ

2GN25KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

3GN25KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

4GN25KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

5GN25KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

5GU25KB

จัดส่งด่วนพิเศษ

2GN50KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

3GN50KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

4GN50KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

5GN50KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

5GU50KB

จัดส่งด่วนพิเศษ

2GN75KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

3GN75KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

4GN75KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

5GN75KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

5GU75KB

จัดส่งด่วนพิเศษ

2GN100KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

3GN100KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

4GN100KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

5GN100KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

5GU100KB

จัดส่งด่วนพิเศษ

2GN180KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

3GN180KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

4GN180KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

5GN180KF

จัดส่งด่วนพิเศษ

5GU180KB

หมายเหตุ: เอซีมอเตอร์ควบคุมความเร็วและหัวเกียร์ที่ใช้งานร่วมกันได้นั้น เพียงดูที่หมายเลขและตัวอักษรที่ตรงกัน ตัวอย่าง: US206-402E2 + 2GN5KF

*US540 ใช้งานร่วมกับหัวเกียร์ชนิด 5GN, US560 และ US590 ใช้งานร่วมกับหัวเกียร์ประเภท 5GU

ศูนย์บริการลูกค้า

สำหรับประเทศสิงคโปร์: 1800-842-0280

สำหรับประเทศมาเลเซีย: 1800-806-161

สำหรับประเทศไทย: 1800-888-881

สำหรับประเทศอินเดีย: 1800-120-1995

สำหรับประเทศอื่นๆ: +65-6745-7344

 

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8:30 AM - 5:30 PM

วันเสาร์/วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ

 

Application Video

มอเตอร์ควบคุมความเร็ว

มอเตอร์ควบคุมความเร็ว

มอเตอร์ควบคุมความเร็ว

 Copyright 2000 - 2020 ORIENTAL MOTOR (THAILAND) CO.,LTD.